Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 21/08/2020

Το επενδυτικό συναίσθημα χειροτερεύει καθώς επιμένουν οι φόβοι για την οικονομική ανάκαμψη από τα ως επί το πλείστον κακά προκαταρκτικά PMIs Γερμανίας και Ευρωζώνης και την άνοδο των εβδομαδιαίων αιτήσεων ανεργίας των ΗΠΑ σε πάνω από ένα εκατ., όπως έδειξαν τα χθεσινά στοιχεία.

Αυτό συντηρεί τις ροές αφαλούς καταφυγίου προς το Ιαπωνικό Γιεν και οδηγεί το ζεύγος προς ολοκλήρωση της εβδομάδας με αρνητικό πρόσημο. Ως εκ τούτου είναι μεν ευάλωτο στο 105,09, αλλά πέρασμα κάτω από αυτό το επίπεδο και μεγαλύτερη πτώση το 105,56-44 εξακολουθεί να μας φαίνεται δύσκολη.

Το Δολάριο πάντως βρίσκει στηρίξεις στα μισά του 105,00 και σε συνδυασμό με τις βραχυχρόνια υπερπωλημένες συνθήκες περιμένουμε νέα προσπάθεια για το 106,00, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για περεταίρω ενίσχυση προς και πάνω από το 106,40-50.

Προσοχή πλέον χρειάζεται κατά την είσοδο των Αμερικανών επενδυτών και κατά την δημοσίευση των αμερικανικών PMIs (16:45).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)