Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 21/08/2020

Η ισοτιμία διαγράφει τα αρχικά της κέρδη και συνεχίζει να καταγράφει έντονες εναλλαγές κατεύθυνσης, καθώς το επενδυτικό συναίσθημα χειροτερεύει κατά το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής συνεδρίασης από τα κακά PMIs Ευρωζώνης, αλλά αυτά του ΗΒ είναι βελτιωμένα.

Η μεταβλητότητα είναι πιθανό να παραμείνει υψηλή εν αναμονή των αμερικανικών PMIs (16:45) και της συνέντευξης τύπου - σε λίγο - των διαπραγματευτών ΕΕ και ΗΒ, έπειτα από άλλον έναν γύρο συζητήσεων για το Brexit δίχως πρόοδο.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μία μπερδεμένη τεχνική εικόνα με κίνδυνο επιστροφής προς το 1,3118, αλλά το χαμηλό της εβδομάδας (1,3064) μας φαίνεται απόμακρο.

Από την άλλη πλευρά, πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών η Στερλίνα διατηρεί το προβάδισμα και την δυνατότητα να προσπαθήσει για νέο υψηλό έτους (τρέχον στο 1,3267), αλλά σε αυτή την φάση δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη για μεγαλύτερη άνοδο προς και πάνω από το 1,3299.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)