Δυνατά Αποτελέσματα Τριμήνου από την NVIDIA

NVDA.us

Η εταιρεία καρτών γραφικών ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη $2,18 ανά μετοχή μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη για το 2ο δημοσιονομικό τρίμηνο του 2021 (περίοδος που τελείωσε τον προηγούμενο μήνα), ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αγορών για $1,97/μετοχή και $1,24/μετοχή για την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Ο κύριος κλάδος ηλεκτρονικών παιχνιδιών είδε αυξημένα έσοδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ για πρώτη φορά τον ξεπέρασαν τα έσοδα από τον κλάδο των κέντρων δεδομένων της εταιρείας.

Η μετοχή της εταιρείας έχει διπλασιαστεί από την αρχή του έτους, με την NVDA.us να θέτει συνεχή ιστορικά υψηλά τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας μέχρι τα 499,18 την Τρίτη.

Παρά όμως το πολύ καλά οικονομικά στοιχεία το κλίμα στην Wall Street δεν είναι ευνοϊκό έπειτα από τα χθεσινά πρακτικά της Fed και στην προσυνεδρίαση υποχωρεί, όποτε θα περιμένουμε με προσοχή να δούμε πως θα ανοίξει σήμερα και τι διάθεση θα έχουν απέναντι της οι επενδυτές.

Οι δύο τελευταίες ζημιογόνες ημέρες δημιουργούν ρίσκο υποχώρησης προς το χαμηλό της εβδομάδας (461,86), αλλά είναι μάλλον παρακινδυνευμένο να μιλήσουμε για περεταίρω πτώση που θα απειλήσει την ανοδική γραμμή τάσης από τα φετινά χαμηλά του Μαρτίου (περίπου στα 445).

Η ανοδική δυναμική είναι ξεκάθαρη και δεν φαίνεται εύκολο να περιοριστεί ακόμη καν χρειαστεί κάποια διόρθωση, αλλά δεδομένης της υπερεκτεταμένης φύσης της, η ανοδική πλευρά χρειάζεται προσοχή.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)