Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 19/08/2020

Η Στερλίνα περνά σε νέα υψηλά έτους και διασπά το 1,3250, βοηθούμενη από την ενίσχυση του πληθωρισμού στο ΗΒ τον Ιούλιο (1% vs 0,6% προηγούμενο και εκτίμηση), επιβεβαιώνοντας την χθεσινή μας προειδοποίηση για επιτάχυνση της ανόδου πάνω από το 1,3200.

Πλέον φέρνει το 1,3299 στο στόχαστρο της, αλλά ίσως είναι νωρίς να μιλήσουμε για πειστική υπερκέραση του, ενώ το 1,3384 μοιάζει μακρινό – παρά το ότι δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη αντίσταση μέχρι εκεί.

Παρά το νέο υψηλό, οι αγοραστές δείχνουν κάποια αναποφασιστικότητα στα τρέχοντα υπεραγορασμένα επίπεδα και αυτό καθιστά πιθανές πιέσεις πίσω προς το 1,3200, αλλά βαθύτερη διόρθωση στα μισά του 1,13100 δεν μας φαίνεται και τόσο εύκολη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται αυξημένη προσοχή καθώς το ζεύγος μας έχει συνηθίσει σε έντονες εναλλαγές κατεύθυνσης και ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Brexit μπορέι δυνητικά να περιπλέξει την εικόνα.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)