Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 18/08/2020

Το αμερικανικό νόμισμα δέχεται πολλαπλά χτυπήματα για άλλη μία φορά, καθώς το επενδυτικό κλίμα χειροτερεύει από τους αυξημένους φόβους για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και την πορεία του κοροναϊού, αλλά σε αυτή τη φάση αδυνατεί να προσελκύσει ροές ασφαλούς καταφυγίου και η πτώση στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων λειτουργεί επίσης εις βάρος του.

Την Δευτέρα η ισοτιμία έπεσε στο 106,00 όπως περιμέναμε και σήμερα βυθίζεται περεταίρω - διαγράφοντας το 50% της πρόσφατη ανάκαμψης του και απειλώντας με νέο χαμηλό μήνα (τρέχον στο 105,29). Έχουμε όμως επιφυλάξεις για παραμονή κάτω από αυτά τα επίπεδα και παραβίαση του 105,00-104,85.

Από τεχνικής σκοπιάς η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και το Δολάριο βρίσει στηρίξεις κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση. Συνεπώς δεν μπορεί να αποκλεισθεί αντίδραση προς το 105,98-106,06, αλλά θα απαιτηθεί εντυπωσιακή αλλαγή κλίματος για επάνοδο προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (105,30-40).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)