Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 18/08/2020

Η ισοτιμία καταγράφει σημαντική ενίσχυση και ξεπερνά το 1,3150, εκμεταλλευόμενη την συνεχιζόμενη αδυναμία του Δολαρίου ΗΠΑ, έπειτα από το μουδιασμένο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Ως εκ τούτου βελτιώνει τις πιθανότητες της για κατάκτηση του υψηλού του Μαρτίου (1,3201) που μπορεί να επιταχύνει την άνοδο προς αυτό του έτους (1,3251), αλλά από τεχνικής σκοπιάς είμαστε κάπως σκεπτικοί ακόμη για τέτοιες κινήσεις.

Η Στερλίνα διαπραγματεύεται πλέον σε βραχυχρόνια υπεραγορασμένα επίπεδα και όπως φάνηκε και τις προηγούμενες ημέρες. είναι επιρρεπής σε απότομες διορθώσεις, ενώ η εκκίνηση απόψε νέου γύρου διαπραγματεύσεων για το Brexit μπορεί δυνητικά να αυξήσει την μεταβλητότητα.

Έτσι θεωρούμε πιθανές καθοδικές πιέσεις προς το 1,3118, περιμένουμε όμως πως ο εκθετικός μέσος όρος 100 ωρών (1,3100-1,3090) θα ανανεώσει το αγοραστικό ενδιαφέρον και πως θα χρειαστεί καταλύτης για παραβίασή του.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)