Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 17/08/2020

Η Στερλίνα επιδεικνύει αναποφασιστικότητα κατά την σημερινή ημέρα, αφού το 1,3100 συνεχίζει να την δυσκολεύει και δεν έχει καταγράψει ημερήσιο κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο εδώ και δέκα ημέρες.

Αυτό δημιουργεί ρίσκο υπαναχώρησης κάτω από τα μισά του 1,3000, αλλά από εκεί και κάτω υπάρχουν πυκνές στηρίξεις και πειστικές κινήσεις κάτω από το 1,3018 μάλλον θα χρειαστούν καταλύτη.

Η θεμελιώδης εικόνα - όπως και η τεχνική σε αυτή την φάση - δεν είναι εύκολες για το ζεύγος, αλλά τα μεγαλύτερα γραφήματα δίνουν λόγους για αισιοδοξία. Στο ξεκίνημα του μήνα σημειώθηκε Golden Cross (DMA50>DMA200) στο ημερήσιο γράφημα και έχουν καταγραφεί συνεχή κλεισίματα πάνω από το 76,4% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2019 στα χαμηλά του δεκαετιών του 2020 κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Συνεπώς οι αγοραστές έχουν την δυνατότητα να προσπαθήσουν για υψηλότερο υψηλό (τρέχον στο 1,3142), αλλά αυτό του Μαρτίου είναι απόμακρο (1,3201) υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)