Σε Θέση Άμυνας και Κρίσιμα Επίπεδα το NZD/USD

NZD/USD

Έπειτα από τέσσερεις κερδοφόρους μήνες, το Kiwi διαγράφει περί το 1,5% της αξίας του κατά τον Αύγουστο. Σε αυτό συνέβαλλε η ενίσχυση του QE της RBNZ στα ΝΖ100 δισ. κατά την διατήρηση των επιτοκίων (0,25%) την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα δέχεται νέες πιέσεις κατόπιν της κυβερνητικής απόφασης για αναβολή των προγραμματισμένων για τις 19 Σεπτεμβρίου Εκλογών κατά ένα μήνα (στα 17 Οκτωβρίου). Η απόφαση αυτή ήρθε κατόπιν των πρόσφατων κρουσμάτων COVID-19 στην χώρα, που έβαλαν τέλος στην περίοδο 100 ημερών χωρίς κάποια μόλυνση.

Από τεχνικής σκοπιάς το ζεύγος είναι έκθετο στο 0,6501 και κλεισίματα κάτω από αυτό μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για βαθύτερη διόρθωση προς και κάτω από το χαμηλό του Ιουλίου (0,6439).

Πάντως το 0,6500 είναι κομβικό, καθώς εκεί εντοπίζεται το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku και αποτελεί και το χαμηλό της προηγούμενης εβδομάδας, στηρίζοντας το NZD τις τελευταίες ημέρες. Όσο αυτό συνεχίζει να συμβαίνει, μπορούμε να δούμε προσπάθεια επιστροφής πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 200 τετράωρων (0,6570), αλλά ανάκτηση του 0,6600 θα απαιτήσει σημαντική βελτίωση του επενδυτικού συναισθήματος.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)