Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 07/08/2020

Η ισοτιμία δυσκολεύθηκε μετά το χθεσινό νέο υψηλό δύο ετών (1,1917) και σήμερα υποχωρεί, δικαιώνοντας τον σκεπτικισμό μας, καθώς το επενδυτικό κλίμα χειροτέρευσε έπειτα από τις ανακοινώσεις Trump κατά Κινεζικών εταιρειών.

Σε κάθε περίπτωση το επόμενο σκέλος της κίνησης είναι πιθανό να καθορισθεί από τα σημερινά στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ (15:30). Οι εκτιμήσεις βλέπον προσθήκη 1,6 εκατ. νέων θέσεων εργασίας τον Ιούλιο – αποκλιμάκωση δηλαδή από την επίδοση ρεκόρ των 4,8 εκατ. τον Ιούνιο.

Από τεχνικής σκοπιάς το ζεύγος δοκιμάζει για άλλη μία φορά τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και το 1,1822, παραβίαση του οποίου θα ανοίξει τον δρόμο προς το 1,1750-34.

Παρόλα αυτά το Ευρώ δείχνει ανθεκτικότητα και η ανοδική δυναμική συντηρείται, ενώ στα 1,1850 και 1,1900 συγκεντρώνονται σημαντικές λήξεις options.

Συνεπώς διατηρεί τις βλέψεις για επιστροφή στο 1,1917, αλλά μάλλον θα χρειαστεί καταλύτης για για κάτι τέτοιο που θα το στρέψει στο 1,1961.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)