Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 06/08/2020

Σε υψηλά πέντε μηνών περνά η Στερλίνα έπειτα από την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια (0,1%) και το QE (£745 δισ.). Ο κ. Bailey στην συνέχεια έστειλε μάλλον μικτά σήματα αφού έβαλε τα αρνητικά επιτόκια στην εργαλειοθήκη της ΒΟΕ – αλλά ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει σε αυτή την φάση – και έδειξε ετοιμότητα για περεταίρω QE μετριάζοντας παράλληλα την κάπως αισιόδοξη ρητορική της δήλωσης πολιτικής.

Τεχνικά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα αφού απειλεί πλέον το υψηλό του Μαρτίου (1,3201) και το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από το 76,4% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2019 στα χαμηλά του δεκαετιών του 2020 έχει δημιουργήσει προσδοκίες για περεταίρω ενίσχυση -είμαστε όμως επιφυλακτικοί ακόμη για νέο φετινό υψηλό (1,3251).

Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να δούμε επιστροφή κάτω από το 1,3118, αλλά ακολουθεί και ο εκθετικό μέσος όρος 100 ωρών 1,3080-90 που λογικά θα χρειαστεί καταλύτη για να παραβιαστεί.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)