Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 05/08/2020

Το βρετανικό νόμισμα συνεχίζει να επιδεικνύει αναποφασιστικότητα μετά την ανακοπή του δεκαήμερου ανοδικού σερί την Παρασκευή, καταγράφοντας έτσι ασαφή πορεία με εναλλαγές κατεύθυνσης κατά την τρέχουσα εβδομάδα.

Συνεπώς απαιτείται αυξημένη προσοχή, εν όψει μάλιστα της αυριανής απόφασης νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (09:00) και της ομιλίας του κυβερνήτη της κ. Bailey (14:30), που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία του ζεύγους. Οι αγορές δεν προσδοκούν μεταβολές στα επιτόκια (0,1%) ούτε στο QE, αλλά η συζήτηση για αρνητικά επιτόκια συντηρείται και ως εκ τούτου οι επενδυτές θα είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αναφορές.

Παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ημερών η Στερλίνα είναι ανθεκτική και έθεσε μάλιστα νέο υψηλό μήνα όπως περιμέναμε. Ως εκ τούτου διατηρεί την ικανότητα να πιέσει ξανά προς το υψηλό του Ιουλίου (1,3171), αλλά ίσως χρειαστεί καταλύτης για κάτι τέτοιο, που θα την στρέψει σε αυτό του Μαρτίου (1,3201).

Από την άλλη πλευρά ο κίνδυνος νέας καθοδικής δοκιμής του 1,3000 δεν απενεργοποιείται, αλλά μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,2944 εξακολουθεί να έχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)