Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 05/08/2020

Η ισοτιμία προσπαθεί να συντηρήσει τα κέρδη της έπειτα από την έντονη μεταβλητότητα της χθεσινής ημέρας και την κίνηση καρμπόν με αυτήν της Δευτέρας.

Έτσι η τεχνική εικόνα δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά καθώς το Ευρώ περνά σε νέα υψηλά εβδομάδας και πιέζει για το 1,1822 (61,8% Fibonacci της ανόδου του Ιουλίου) όπως περιμέναμε, αλλά το υψηλό του Ιουλίου (1,1909) μας φαίνεται απόμακρο.

Το επίπεδο αυτό αρχίζει να μοιάζει με μεσοπρόθεσμη κορυφή και η ισοτιμία δεν έχει ακόμη ξεφύγει από τον κίνδυνο βαθύτερης διόρθωσης. Σε συνδυασμό με τις έντονες εναλλαγές κατεύθυνσης το τελευταίο διάστημα, είναι πιθανή η επιστροφή κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών, αλλά σε αυτή την φάση ένα νέο χαμηλό μήνα (τρέχον στο 1,1695) μας φαίνεται δύσκολο.

Το επόμενο σκέλος της κίνηση μπορεί να επηρεαστεί από τα νέα PMIs Γερμανίας (10:;55), Ευρωζώνης (11:00), ΗΠΑ (16:45 & 17:00), αλλά και τις λιανικές πωλήσεις του μπλοκ (12:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)