Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 08/04/2020

O δείκτης πιέζεται αυτή την ώρα, παρά το υψηλότερο υψηλό νωρίτερα και έπειτα από το δυναμικό ξεκίνημα του μήνα και της εβδομάδας από τα βελτιωμένα PMIs Γερμανίας και Ευρωζώνης.

Η καθοδική διόρθωση των δύο προηγούμενων εβδομάδων υπήρξε ρηχή και η επάνοδος της Δευτέρας ήταν ισχυρότερη των προσδοκιών μας, αφού όχι μόνο ξεπέρασε τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών, αλλά πλέον διεκδικεί και την ανοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του Ιουλίου (12.820).

Υπερκέραση της θα στρέψει τους αγοραστές προς τα υψηλά τη προηγούμενης εβδομάδας (12.982), αλλά είμαστε ακόμη επιφυλακτικοί για τέτοιες κινήσεις.

Από την άλλη πλευρά οι βραχυχρόνια υπεραγορασμένες συνθήκες και τα ανησυχητικά σημάδια που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σχετικά με την πορεία της πανδημίας στην Ευρώπη δημιουργούν λόγους για σκεπτικισμό. Έτσι είναι πιθανή υπαναχώρηση προς τις 12.500-14.470, ενώ για παραβίαση που θα επαναφέρει τις 12.206 στο προσκήνιο θα απαιτηθεί σημαντική χειροτέρευση του συναισθήματος.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)