Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 04/08/2020

Η ισοτιμία εμφανίζει σημάδια κόπωσης από την Παρασκευή και την εντυπωσιακή άνοδο των δύο προηγούμενων εβδομάδων, παρά τη σημερινή αδυναμία του Δολαρίου ΗΠΑ να επεκτείνει την διήμερη ανάκαμψή του.

Την Δευτέρα δοκίμασε καθοδικά το 1,3018 αλλά ολοκλήρωσε την ημέρα πάνω από αυτό, σε συμφωνία με την τελευταία μας ανάλυση, αφού η βελτίωση του συναισθήματος κατά την αμερικανική συνεδρίαση την βοήθησε.

Τεχνικά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και η εικόνα είναι κάπως ασαφής, αφού πάνω από το 1,3018-00 (76,4% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2019 στα χαμηλά του δεκαετιών του 2020) η Στερλίνα διατηρεί τον πρώτο λόγο για νέα υψηλά μήνα (1,3113), αλλά αυτά του Ιουλίου (1,3171) φαίνονται δυσπρόσιτα σε αυτή τη φάση.

Παρόλα αυτά, η αδυναμία προόδου των τελευταίων ημερών δημιουργεί αυξημένο ρίσκο για χαμηλότερο χαμηλό κάτω από το 1,3000, αλλά μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,2944 αναμένεται να χρειαστεί ισχυρό καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)