Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 03/08/2020

Η Στερλίνα εμφανίζει ασαφή πορεία σήμερα, κατόπιν της οριακής υποχώρησης της Παρασκευής, η οποία ανέκοψε το δεκαήμερο ανοδικό σερί της.

Το βρετανικό νόμισμα δοκίμασε – και συνεχίζει να δοκιμάζει – το 1,3072, αλλά επιδεικνύει για άλλη μία φορά ανθεκτικότητα στις το τεταμένο επενδυτικό κλίμα και την προσπάθεια επανόδου του Δολαρίου ΗΠΑ.

Έχοντας αποτύχει να κλείσει τη προηγούμενη εβδομάδα πάνω από το 1,3100 και με την αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία και τα πρόσφατα περιοριστικά μετρά στην Αγγλία, κινδυνεύει με καθοδική δοκιμή του 1,3018, αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε ανάγκη για καταλύτη προκειμένου να παραβιαστεί - αφού εκεί συμπίπτουν ο εκθετικός μέσος όρος 100 ωρών και το 76,4% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2019 στα χαμηλά του δεκαετιών του 2020.

Πάνω από τον ΕΜΑ100 οι αγοραστές διατηρούν το προβάδισμα και μπορούν να πιέσουν υψηλότερα, παραμένομε όμως επιφυλακτικοί για κατάκτηση του 1,3201 (υψηλό του Μαρτίου).

Οι επενδυτές αναμένουνε τα αμερικανικά PMIs (16:45&17:00) και τυχόν ειδήσεις από τις 2ήμερες εμπορικές συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΗΒ που ξεκινούν σήμερα.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)