Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 31/07/2020

Ο γερμανικός δείκτης κατέρρευσε κατά την χθεσινή ημέρα, διαγράφοντας πάνω από 400 μονάδες, ύστερα από την ανακοίνωση της Volkswagen για λειτουργικές ζημίες 800 εκατ. κατά το πρώτο μισό του τους και την περικοπή των μερισμάτων, αλλά και την συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας.

Έτσι έφτασε μέχρι και τις 12.247 μονάδες και σήμερα παραμένει σε θέση άμυνας, οδεύοντας προς την δεύτερη συνεχόμενη ζημιογόνο εβδομάδα του. Αυτό σίγουρα δημιουργεί σκεπτικισμό για την πορεία του και κίνδυνο θέσπισης νέων χαμηλών μήνα (12.069).

Παρόλα αυτά η αισιοδοξία μας για τον δείκτη διατηρείται ζωντανή ακόμα, καθώς η ευρύτερη περιοχή των 12.100-12.000 συγκεντρώνει σημαντικές στηρίξεις και θα χρειαστούν κλεισίματα κάτω από αυτό για να εξετάσουμε αλλαγή στάσης. Η διορθωτική κίνηση - παρά την ένταση της - είναι ρηχή ακόμη και τα τρέχοντα επίπεδα είναι υπερπωλημένα.

Συνεπώς μπορούμε να δούμε ανάκτηση των 12.500, αλλά για να απειληθεί ο εκθετικός μέσος όρος 100 ωρών αναμένεται να απαιτηθεί εντυπωσιακή μεταστροφή κλίματος.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.