Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 30/07/2020

Το ζεύγος βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον ύστερα από το ξεπούλημα των προηγούμενων έξι ημερών που το είχε φέρει χθες σε νέα χαμηλά 4μιση μηνών, μέχρι και το 104,76.

Καθώς ανακτά το 105,00 φέρνει μεν το 108,45-55 στο στόχαστρο του, αλλά δεν μας εμπνέει αισιοδοξία για υπερκέραση του, παρά το ότι τα μεγαλύτερα γραφήματα δείχνουν κάποια πρώτα σημάδια προς ανάκαμψη.

Μας φαίνεται παρακινδυνευμένο σε αυτή την φάση να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, αφού απαιτούνται κλεισίματα πάνω από την προαναφερθείσα περιοχή για να ανασταλεί η ανοδική δυναμική και να έρθει το ισχυρό 105,98-106,06 στο προσκήνιο.

Παρά τα κέρδη, η αποστροφή ρίσκου εντείνεται κατά τις ευρωπαϊκές ώρες και οι ροές ασφαλούς καταφυγίου βοηθούν πλέον και το Ιαπωνικό Γιεν, ενώ κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών οι πωλητές διατηρούν το τον πρώτο λόγο.

Συνεπώς υπάρχει αυξημένο ρίσκο για χαμηλότερο χαμηλό (104,76), ενώ πέρασμα και κυρίως παραμονή κάτω από το κομβικό 104,56-44 μάλλον θα χρειαστεί καταλύτη, αφού αυτό συγκεντρώνει τα χαμηλά των δύο προηγούμενων ετών και το 61,8% Fibonacci της ανάκαμψης από τα φετινά χαμηλά του Μαρτίου.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)