Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 30/07/2020

Η ισοτιμία δέχεται πιέσεις καθώς συντηρείται η ανησυχία για την εξάπλωση του κοροναϊού, παρά το νέο υψηλό σχεδόν ετών που κατέγραψε κατά την χθεσινή ημέρα με την βοήθεια της Federal Reserve.

H κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν προσέφερε κάτι καινούριο, κρατώντας τα επιτόκια στο 0-0,25% και επαναδιατυπώνοντας την προσήλωση της στην διατήρηση του QE τουλάχιστον στα τρέχοντα επίπεδα.

Αυτό γενικά θεωρούμε πως μπορεί να συντηρήσει την αδυναμία του Δολαρίου και η ισοτιμία έκανε ένα βήμα πιο κοντά στο 1,1815-22 (υψηλό Σεπτεμβρίου 2018), αλλά μάλλον θα χρειαστεί καταλύτης για υπερκέραση που θα στρέψει τους αγοραστές προς το 1,1853.

Από την άλλη πλευρά το Ευρώ ίσως πλησιάζει στα όρια του, ενώ προσοχή χρειάζεται και για τυχόν κατοχυρώσεις κερδών εν όψει τέλους εβδομάδας και μήνα. Σε συνδυασμό με το σημερινό αρνητικό πρόσημο και κάποια ανησυχητικά σημάδια όσον αφορά την πανδημία στην Ευρώπη, μπορούμε να δούμε περεταίρω καθοδικές πιέσεις προς το 1,1710-1,1693, αλλά μεγαλύτερη πτώση προς τα χαμηλά της εβδομάδας (1,1650-40) μάλλον θα αποτελέσει έκπληξη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Από το σημερινό ημερολόγιο ξεχωρίζει το ΑΕΠ 2ου τριμήνου των ΗΠΑ (15:30), ενώ υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις και από την Ευρώπη, όπως το ΑΕΠ (11:00) και ο προκαταρκτικός πληθωρισμός (15:00) της Γερμανίας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)