Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 29/07/2020

Σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρούνται έπειτα από την χθεσινή υποχώρηση και εν όψει της απόφασης επιτοκίων της Fed (21:00) και την επακόλουθη συνέντευξη τύπου του κ. Powell. Οι αγορές φαίνεται να κρατούν μικρό καλάθι και περιμένουν διατήρηση των επιτοκίων στο 0-0,25%, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί προσοχή στα σχόλια του κ. Powell και για τυχόν αλλαγές στην δήλωση πολιτικής.

Από τεχνικής σκοπιάς δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα αφού το Ευρώ υπερασπίστηκε το 1,1700, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και την ικανότητα να πιέσει ξανά προς το υψηλό σχεδόν δύο ετών (1,1781), ενώ μεγαλύτερη ενίσχυση προς και πάνω από το ισχυρό 1,1815-22 αναμένεται να χρειαστεί καταλύτη.

Το αρνητικό πρόσημο της Τρίτης σε συνδυασμό με τις υπεραγορασμένες συνθήκες στα μεγαλύτερα γραφήματα δημιουργούν μεν κίνδυνο καθοδικής δοκιμής του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,1680-70), αλλά κλεισίματα κάτω από αυτό που θα αναστείλουν την ανοδική δυναμική δεν μας φαίνονται εύκολα υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)