Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 28/07/2020

To Δολάριο βρίσκει στηρίξεις έπειτα από την κατάρρευση των προηγούμενων ημερών, οδηγώντας το ζεύγος σε υποχώρηση πίσω προς το 1,2700.

Καθοδική παραβίαση της εν λόγω περιοχής θα το καταστήσει ευάλωτο στο 1,1640 - χωρίς όμως κάτι τέτοιο να μας φαίνεται εύκολο υπό τις παρούσες συνθήκες – όπου περιμένουμε ο εκθετικός μέσος όρος μνα ανανεώσει το αγοραστικό ενδιαφέρον, όπως έχει κάνει κατά το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου.

Παρόλα αυτά, η εβδομάδα ξεκίνησε με νέο υψηλό σχεδόν δύο ετών (1,1781) και όσο μένει πάνω από το 1,1700, το κοινό νόμισμα έχει την πρωτοβουλία και μπορεί να πιέσει υψηλότερα, ενώ υπερκέραση του 1,1815-22 θεωρούμε πως έχει ακόμη έχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας.

Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια δημοσίευση πρώτης γραμμής, αλλά οι αγορές θα έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στις ΗΠΑ για νέο δημοσιονομικό πακέτο, κατόπιν της χθεσινής πρότασης $1 τρισ. από του Ρεπουμπλικάνους στην Γερουσία.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)