Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 28/07

 • Το EUR/USD παραμένει υπό πίεση, αλλά υπερασπίζεται το 1,1700.
 • Το GBP/USD είναι αναποφάσιστο προ του 1,2900.
 • Το USD/JPY διευρύνει τις ζημίες του προς το 105,00, παρά το καλό ξεκίνημα της ημέρας.
 • Το AUD/USD διαπραγματεύεται με ζημίες, αλλά βρίσκει στηρίξεις κατά τις ευρωπαϊκές ώρες και προσπαθεί να ανακτήσει το 0,7150.
 • Το NZD/USD διαγράφει περί το 0,5% και δοκιμάζει το 0,6550.
 • Το USD/CAD συνεχίζει την ανάκαμψη του και πιέζει για το 1,3400.
 • Το USOIL δέχεται πιέσεις γύρω από τα 41,50.
 • Ο Χρυσός υποχωρεί κάτω από τα 1,930, παρά το νέο ιστορικό υψηλό στην συνεδρίαση Ασίας-Ειρηνικού (1.981).
 • Το Ασήμι αντιδρά πάνω από τα 23,50, μετά το χαμηλό εβδομάδας νωρίτερα (24,49), αλλά παραμένει σε αρνητικό έδαφος.
 • Ο GER30 χάνει σχεδόν 1% της αξίας του και θέτει νέο χαμηλό εβδομάδας, δοκιμάζοντας τις 12.750.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών χάνουν έδαφος, προδιαθέτοντας για ζημιογόνο άνοιγμα της Wall Street.
 • Το BTC/USD συντηρεί τα κέρδη του αυτή την ώρα, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει πάνω από τα 11.000.
 • Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου (23:30) και τα αποτελέσματα τριμήνου από εταιρείες όπως AMD, ebay και Starbucks (μετά το κλείσιμο).
 • Κατά το ξεκίνημα της αυριανής ημέρας η προσοχή θα στραφεί στον πληθωρισμό Αυστραλίας (04:30).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)