Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 27/07/2020

Με θετική διάθεση και νέα υψηλά σχεδόν δύο ετών πάνω από το 1,1700 ξεκινά η τρέχουσα εβδομάδα, κατόπιν της εντυπωσιακής επίδοσης του προηγούμενου πενθήμερου.

Η ισοτιμία κερδίζει πάνω από 4% από την αρχή του μήνα βρίσκεται πλέον σε απόσταση βολής από το 1,1734, αλλά το 1,1815 μας φαίνεται δυσπρόσιτο.

Η υπερεκτεταμένη φύση της κίνησης ίσως συγκρατήσει την δυναμική του Ευρώ, ενώ εμφανίζονται και κάποιες ανησυχητικές αυξήσεις στα κρούσματα του COVID-19 σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία.

Καθοδικές πιέσεις πίσω προς το σημερινό χαμηλό (1,1650-41) δεν μπορούν να αποκλεισθούν. αλλά θα απαιτηθεί ισχυρός καταλύτης για παραβίαση τους και από εκεί και κάτω υπάρχουν πυκνές στηρίξεις.

Οι αγορές θα στραφούν σήμερα στο επιχειρηματικό συναίσθημα IFO Γερμανίας (11:00) και τις παραγγελίες διαρκών αγαθών των ΗΠΑ (15:30), ενώ σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόταση των Ρεπουμπλικάνων για νέο δημοσιονομικό πακέτο στις ΗΠΑ.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)