Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 24/07/2020

Η ισοτιμία δέχεται πιέσεις, παρά το καλό ξεκίνημα με νέο υψηλό Ιουλίου (1,2774), έπειτα από άλλη μία ημέρα με κινήσεις δύο κατευθύνσεων - και πρακτικά ίδια με την προηγούμενή της.

Αρχικά την Πέμπτη είχε καταγράψει απώλειες λόγω της χειροτέρευσης του συναισθήματος και του Brexit, αφού οι επικεφαλής διαπραγματευτές ΕΕ και ΗΒ παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στην οποία διαπίστωσαν σημαντικές διαφωνίες – κυρίως στα γνωστά ζητήματα της αλιείας και του ισότιμου ανταγωνισμού.
Η αμερικανική όμως συνεδρίαση συνοδεύτηκε από βύθιση του Δολαρίου και η ισοτιμία κάλυψε τις απώλειες.

Η τεχνική εικόνα δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά σήμερα, αφού όσο διαπραγματεύεται με αρνητικό πρόσημο συντηρείται το ρίσκο επιστροφής κάτω από το 1,2700 που θα το εκθέσει ξανά στο 1,2643, αλλά οι στηρίξεις είναι πυκνές και παραβίασή του αναμένεται να χρειαστεί ισχυρό καταλύτη.

Η χθεσινή όμως επίσκεψη κάτω από το 1,2700 ήταν βραχύβια, καθώς η Στερλίνα υπερασπίστηκε για δεύτερη συνεχή ημέρα τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και σε συνδυασμό με το υψηλότερο υψηλό στο ξεκίνημα της σημερινής ημέρας διατηρεί το προβάδισμα και μπορεί να περάσει ξανά σε κέρδη.
Ως εκ τούτου έχει την δυνατότητα να πιέσει προς το 1,2813, αλλά παραμένουμε σκεπτικοί για υπερκέραση και κυρίως παραμονή πάνω από αυτό.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)