Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 24/07/2020

Η ισοτιμία οδεύει προς την πέμπτη συνεχόμενη θετική εβδομάδα της με κέρδη της τάξης του 1,5%, έχοντας θέσει χθες νέα υψηλά σε επίπεδα που δεν έχουμε δει από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση είχε υποχωρήσει στο 1,1540 όπως περιμέναμε, αλλά η άνοδος των εβδομαδιαίων αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από τον Απρίλιο δημιουργεί αμφιβολίες για την οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ εν μέσω της συνεχιζόμενης ανησυχητικής πορείας του κοροναϊού.

Έτσι ανήλθε μέχρι το 1,1627 την Πέμπτη, ενώ σήμερα επιδεικνύει αναποφασιστικότητα καθώς όπως έχουμε αναφέρει η εν λόγω περιοχή δεν είναι εύκολη. Σε κάθε περίπτωση η ευρύτερη τεχνική και η θεμελιώδης εικόνα παραμένει υποστηρικτική για το Ευρώ, το οποίο μετά τα συνεχή υψηλότερα υψηλά έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει το 1,1685, αλλά είμαστε σκεπτικοί ακόμη για το κατά πόσο είναι έτοιμο για κατάκτησή του.

Παρόλα αυτά, η υπερεκτεταμένη φύση της κίνησης και η χειροτέρευση του επενδυτικού συναισθήματος μπορούν να βαρύνουν το κοινό νόμισμα και να το οδηγήσουν ξανά πίσω στο 1,1540. Η χθεσινή υπεράσπιση του όμως και η επανειλημμένη ανανέωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών, δημιουργούν αυξημένο βαθμό δυσκολίας για μεγαλύτερη κάτω από το 1,1507-1,1497.

Η σημερινή πορεία της ισοτιμία αναμένεται να εξαρτηθεί από τα προκαταρκτικά PMIS Γερμανίας (10:30), Ευρωζώνης (11:00) και ΗΠΑ (16:45).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)