Σημάδια Κόπωσης Εμφανίζει το Πετρέλαιο

USOIL

Το USOIL συναντά δυσκολίες κατόπιν του υψηλού τεσσάρων μηνών της Τρίτης (42,52), καθώς εξασθενεί η ευφορία των προηγούμενων ημερών και τα αυξημένα αμερικανικά αποθέματα το βαραίνουν.

Η πορεία αυτή δικαίωσε την εκτίμηση μας από το τέλος της περασμένης εβδομάδας πως είχε έρθει η ώρα για υπερκέραση των 41,64, αλλά πως δεν ήταν τόσο εύκολο να συμβεί το ίδιο και με τα $42,39, αφού το τελευταίο επίπεδο δημιουργεί δυσκολίες.

Αυτό δημιουργεί κίνδυνο καθοδικής δοκιμής του εκθετικού μέσου όρου 200 ημερών (στα $41), αλλά θα χρειαστεί έντονη αποστροφή ρίσκου για πέρασμα κάτω από το χαμηλό της τρέχουσας εβδομάδας (39,81) και η καθοδική πλευρά φαίνεται καλά προστατευμένη.

Παρά την διστακτικότητα των τελευταίων ημερών, η ανοδική δυναμική είναι ξεκάθαρη και μάλιστα το πολύτιμο μέταλλο έχει δείξει ανθεκτικότητα στις ανανεωμένες εντάσεις Κίνας-ΗΠΑ και τα αυξημένα αμερικάνικα αποθέματα.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι μπορεί να διεκδικήσει τα 43,67, έστω και αν χρειαστεί κάποια διόρθωση προς τα προαναφερθέντα επίπεδα, αλλά είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για περεταίρω ενίσχυση προς τα 45,61.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)