Πιέζει για νέο Υψηλό ο US30

US30

Ο τριαντάρης αμερικανικός δέκτης κερδίζει πάνω από 1,5% αυτή την εβδομάδα αφού διατηρείται το καλό κλίμα στις αγορές, αλλά υστερεί σε σχέση με τους NAS100 και SPX500 που έχουν ήδη περάσει σε νέα ιστορικά υψηλά και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα τριμήνου των αμερικάνικων εταιρειών έχουν για άλλη μία φορά υπάρξει υποστηρικτικά για την Wall Street έως τώρα και ο δείκτης επιχειρεί σήμερα να θέσει νέα υψηλά μήνα που θα του δώσουν την ευκαιρία να στραφεί προς αυτά του Ιουνίου (27.636), αλλά είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για μεγαλύτερη άνοδο.

Παρά την αισιόδοξη στάση μας για τα αμερικανικά χρηματιστήρια, χρειάζεται προσοχή καθώς η ανησυχητική πορεία του κοροναϊού στις ΗΠΑ και η αναζωπύρωση των εντάσεων στις Σινο-Αμερικανικές σχέσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε χειροτέρευση του επενδυτικού κλίματος.

Ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε καθοδικές πιέσεις προς το χθεσινό χαμηλό 26.642, αλλά από εκεί κάτω οι στηρίξεις είναι πυκνές και θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για νέο χαμηλό εβδομάδας (26.445-07).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)