Νέα Χαμηλά για το USD/CAD

USD/CAD

Nέα χαμηλά μήνα κατέγραψε νωρίτερα το ζεύγος, έπειτα και από τον ενισχυμένο πληθωρισμό του Καναδά τον Ιούνιο (0,8%, έναντι 0,3% τον Μάιο).

Οι επενδυτές παραμένουν μακριά από το US Dollar μετά από το χθεσινό ξεπούλημα που είχε οδηγήσει σε ολοκλήρωση της ημέρας κάτω από το 1,2500, ύστερα από τέσσερεις αποτυχημένες προσπάθειες από τα μέσα του προηγούμενου μήνα.

Πλέον οι πωλητές πιέζουν για το 1,3400 που θα τους στρέψει προς το χαμηλό του Ιουνίου (1,3315), αλλά από τεχνικής σκοπιάς είμαστε σκεπτικοί ακόμη για τέτοιες κινήσεις.

Παρόλα αυτά, τα υπερπωλημένα επίπεδα και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου συγκρατούν την καθοδική δυναμική και μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στο ζεύγος να επιστρέψει πάνω από το 1,3486-1,3500, αλλά από εκεί και πάνω τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπό τις παρούσες συνθήκες μία δοκιμή του 1,3570-1,3600 μάλλον θα μας εκπλήξει, αφού εκεί συμπίπτουν οι εκθετικοί μέσοι όροι 200 ημερών, 100 ωρών και η καθοδική γραμμή τάσης από τα πολυετή υψηλά του Μαρτίου.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)