Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 22/07/2020

Σε υψηλά σχεδόν δύο ετών διαπραγματεύεται το ζεύγος, σε άλλη μία εντυπωσιακή εβδομάδα κατά την οποία καταγράφει κέρδη της τάξης του 1%. Έπειτα από την χθεσινή Συμφωνία της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης πιέστηκε, αλλά η αμερικανική συνεδρίαση ανανέωσε το αγοραστικό ενδιαφέρον και την οδήγησε πάνω από το 1,1500 με εμφατικό τρόπο – μία κίνηση για την οποία είχαμε γράψει από τα μέσα του περασμένου μήνα.

Από εδώ στρέφεται στο 1,1570, αλλά η περιοχή από το 1,1596 έως το 1,1617 συγκεντρώνει σημαντικές στηρίξεις και το 50% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2018 στα φετινά χαμηλά του Μαρτίου.

Από τεχνικής σκοπιάς η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και δεδομένης της έντασής της απαιτείται προσοχή για καθοδικές διορθώσεις προς το 1,1497, αλλά μεγαλύτερη πτώση κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,1450) μάλλον θα μας εκπλήξει υπό τις παρούσες συνθήκες.Τα επίπεδα (1,1500 και 1,1450) αυτά συγκεντρώνουν επίσης σημαντικές λήξεις options (17:00).

Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια δημοσίευση πρώτης γραμμής, αλλά αναμένεται ομιλία της κας Lagarde (16:15).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)