Νέα Υψηλά για Χρυσό και Ασήμι

XAU/USD

Το ΧΑU/USD περνά πάνω από τα 1.820 και σε επίπεδα που δεν έχουμε δει από τον Σεπτέμβριο του 2011 για δεύτερη συνεχή ημέρα, έπειτα από την κόπωση - παρά τα κέρδη – που εμφάνισε την περασμένη εβδομάδα.

Έτσι εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Δολαρίου, χωρίς να επηρεάζεται από το θετικό επενδυτικό συναίσθημα που επικρατεί στις αγορές, για να στραφεί προς τα 1.828-30, αλλά τα 1,842 φαίνονται μακρινά ακόμη.

Από τεχνικής σκοπιάς τα υπεραγορασμένα επίπεδα μπορούν να συγκρατήσουν τις βλέψεις των αγοραστών και ίσως οδηγήσουν σε πιέσεις προς τα 1.815, αλλά δυσκολευόμαστε να δούμε πως μπορεί να απειληθεί το χαμηλό της εβδομάδας (1,805) υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

XAG/USD

To Ασήμι καταγράφει μία εντυπωσιακή ημέρα με κέρδη άνω του 2%, που το οδηγεί προς τα 20,50 και υψηλά σχεδόν τεσσάρων ετών. Αυτό φέρνει μεν τα 20,80 στο στόχαστρο του, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί για κατάκτηση που θα στρέψει τους αγοραστές στο υψηλό του 2016 (21,16).

Και σε αυτή τη περίπτωση η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και κατοχυρώσεις κερδών πιθανές. Συνεπώς μπορούμε να δούμε υπαναχώρηση προς τα 20,15-00, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για πτώση προς και κάτω από τα 19,67.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)