Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 21/07/2020

Το Ευρώ υποχωρεί μετά την συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών για το Ταμείο Ανάκαμψης €750 δισ. και τον επταετή προϋπολογισμό €1,1 τρισ.

Σε μία σύνοδο που ξεκίνησε την Παρασκευή (και αρχική διάρκεια δύο ημερών) τα 27 κράτη-μέλη κατέληξαν προ λίγων ωρών σε συμβιβασμό για €390 δισ. σε επιχορηγήσεις και €360 δισ. σε δάνεια – έναντι της αρχικής πρότασης για κατανομή 500/250 αντίστοιχα.

Η ισοτιμία είχε ενισχυθεί τις προηγούμενες ημέρες, φτάνοντας σήμερα σε νέα υψηλά τεσσάρων μηνών (1,1470) εν αναμονή της συμφωνίας αλλά κατόπιν αυτής δέχεται πιέσεις.
Με την απόφαση αυτή πίσω μας, το κοινό νόμισμα ίσως στερηθεί πλέον έναν θετικό καταλύτη και αυτό δημιουργεί κίνδυνο πτώσης προς το 1,1370, αλλά παραβίαση και πορεία προς την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του μήνα (1,1330) μας φαίνεται δύσκολη.

Παρά το αρνητικό πρόσημο οι αγοραστές υπερασπίζονται τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και συνεπώς διατηρούν τον πρώτο λόγο και την ικανότητα να πιέσουν ξανά προς το φετινό υψηλό (1,1497), αλλά παραμένουμε σκεπτικοί για ανάκτησή του που θα επαναφέρει στο προσκήνιο το 1,1570.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)