Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 20/20/2020

Η σημερινή ημέρα άνοιξε μεν με πιέσεις αλλά πλέον έχει υπερκαλύψει τις ζημίες, συνεχίζοντας να επιδεικνύει τις έντονες εναλλαγές κατευθύνσεις που είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.

Η τεχνική εικόνα παραμένει ασαφής και χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές από την τελευταία ανάλυση, αφού έχοντας υπερασπιστεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το 1,2500 (38,2% Fibonacci της ανόδου από τα χαμηλά του Ιουνίου στα υψηλά του Ιουλίου) έχει το δικαίωμα να κοιτάξει ξανά προς το 1,2670, αλλά δεν μας εμπνέει αισιοδοξία για κατάκτηση – παρά το ότι θεωρούμε πως έχει χώρο για υπερκέραση του 1,2600.

Από την άλλη πλευρά, οι δύο τελευταίες επισκέψεις πάνω από το 1,2600 ήταν βραχύβιες, καθώς οι αντίστοιχες ημέρες (Τετάρτη και Πέμπτη) ολοκληρώθηκαν κάτω από το εν λόγω επίπεδο. Ως εκ τούτου παραμένουμε σκεπτικοί για την πορεία της ισοτιμίας και βλέπουμε ρίσκο υπαναχώρησης προς το 1,2500, αλλά η ισοτιμία μοιάζει καλά προστατευμένη, με την παραβίαση και κυρίως την παραμονή κάτω από το 1,2479 να έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)