Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 20/07/2020

Το Ευρώ διατηρεί την θετική του διάθεση και μένει σε απόσταση βολής από το υψηλό τεσσάρων μηνών της Τετάρτης, καθώς η Σύνοδός της ΕΕ εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα της.

Η αρχική διήμερη διάρκεια της δεν ήταν ικανή για να οδηγήσει του Ευρωπαίους ηγέτες σε συμφωνία επί του Ταμείου Ανάκαμψης €750 δισ., αφού κυρίως η Αυστρία και η Ολλανδία αντιτίθενται στις επιχορηγήσεις για τα 2/3 του ποσού και τα τελευταία δημοσιεύματα μιλούν για μία πιο μοιρασμένη κατανομή μεταξύ επιχορηγήσεων και δάνειών.
Οι συζητήσεις αναμένεται ξεκινήσουν εκ νέου σήμερα το απόγευμα (17:00) και συνεπώς απαιτείται προσοχή.

Τεχνικά το Ευρώ έχει τον πρώτο λόγο και την ικανότητα να πιέσει προς το υψηλό του φετινού έτους (1,1497), αλλά υπερκέραση που θα φέρει στο προσκήνιο το 1,1570, ίσως αποδειχθεί δύσκολη.

Από την άλλη πλευρά, η έως τώρα αποτυχία επίτευξης συμφωνίας και οι σημαντικές λήξεις options από το 1,1400 και κάτω είναι πιθανό να βαρύνουν το Ευρώ, αλλά πέρασμα κάτω από το 1,1370 μάλλον θα απαιτήσει καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)