Με Πτώση Ανοίγει η Facebook

FB.us

Με απώλειες ης τάξης του 1,5% ξεκινά την ημέρα η εταιρεία, παρά το θετικό πρόσημο του Nasdaq, καθώς η Disney περιορίζει την δραματικά την διαφημιστική της δαπάνη στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσιεύεματα. Πρόκειται για την εταιρεία με την μεγαλύτερη τέτοια δαπάνη στην Facebook κατά το πρώτο μισό του 2020, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μία σειρά αντίστοιχων κινήσεων το τελευταίο διάστημα, με εταιρείες όπως η Coca-Cola, Starbucks και άλλες να έχουν αναστείλει την προβολή τους στην Facebook με σκοπό να πιέσουν την εταιρεία να λάβει μέτρα κατά της ρητορικής μίσους.

Πλέον η FB.us απειλεί τα χαμηλά της προηγούμενης εβδομάδας (231,89), παραβίαση των οποίων θα στρέψει τους πωλητές προς τα 223,40 (23,6% της πτώσης από τα υψηλά στα χαμηλά του έτους), αλλά κάτι τέτοιο δεν μας φαίνεται εύκολο από τεχνικής σκοπιάς.

Παρά τις προαναφερθείσες αρνητικές εξελίξεις, η μετοχή έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, έχοντας καταγράψει ιστορικά υψηλά την Δευτέρα (250,15). Βέβαια επιστροφή σε αυτά τα επίπεδα έχει δυσκολέψει υπό τι παρούσες συνθήκες, αλλά ανοδική αντίδραση προς και πάνω από 244,26-94 είναι πιθανή.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)