Μουδιασμένο Ξεκίνημα για το AUD/USD

AUD/USD

Η ισοτιμία καταγράφει κινήσεις δύο κατευθύνσεων καθώς το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται και καλύπτει τις ζημίες από το κακό άνοιγμα της ημέρας.

Μετά το υψηλό μήνα της Τετάρτης (0,7038) συνάντησε δυσκολίες, αλλά κατόρθωσε να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κέρδη και αυτή την ώρα βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον, προσπαθώντας να επιστρέψει πάνω από το 0,7000.

Το Aussie έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον χώρο για άνοδο προς το 0,7038, είμαστε όμως επιφυλακτικοί ακόμα για το κατά πόσο είναι έτοιμο να πιάσει το υψηλό ενός έτους (0,7065-83) από τον Ιούνιο.

Παρόλα αυτά, ή κόπωση του τελευταίου διαστήματος είναι εμφανής ενώ και η ανησυχητική πορεία του κοροναϊού στην Αυστραλία μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Ως εκ τούτου κινδυνεύει με υποχώρηση προς τα μισά του 0,6900, αλλά θα απαιτηθεί εντυπωσιακή χειροτέρευση του επενδυτικού κλίματος για παραβίαση του 0,6920.

Οι επενδυτές θα στραφούν στα πρακτικά της στα πρακτικά της κεντρικής τράπεζα της Αυστραλίας (04:30) και την ομιλία του κυβερνήτη κ. Lowe (05:30) της, της κατά το ξεκίνημα της αυριανής ημέρας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)