Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 17/07/2020

Η ισοτιμία συνεχίζει να αναζητεί κατεύθυνση μετά τη τρελή πορεία και τις ζημίες της Πέμπτης, γύρω από τους εκθετικούς μέσους όρους 200 ημερών και 100 ωρών και πάνω από το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku (1,2520-00).

Ως εκ τούτου δεν έχει αλλάξει κάτι από χθες, αφού διαπραγματεύεται στα ίδια επίπεδα, δοκιμάζοντας καθοδικά για άλλη μία φορά το 1,2550. Αυτό συντηρεί μεν το ρίσκο πτώσης προς τα χαμηλό τη τρέχουσας εβδομάδας (1,2479), αλλά είμαστε σκεπτικοί για παραβίαση και μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,2437.

Από την άλλη πλευρά η Στερλίνα δείχνει ανθεκτικότητα σήμερα και μένοντας πάνω από το 1,2500,θεωρούμε πολύ πιθανή μία νέα προσπάθεια υπερκέρασης του 1,2600, αλλά τα υψηλά του μήνα (1,2670) παραμένουν δυσπρόσιτα.

Το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει κάποια αξιόλογη δημοσίευση πέραν αναμενόμενης ομιλίας από τον κ. κ. Bailey της Τράπεζας της Αγγλίας (περίπου στις 13:00) και η πορεία της ισοτιμία αναμένεται να καθορισθεί και πάλι από τις τάσεις ρίσκου.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)