Επιστροφή σε Κέρδη για τον SPX500

SPX500

Ανακάμπτει ο δείκτης καθώς βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα μετά την χθεσινή αποστροφή ρίσκου από το νέο ρεκόρ κρουσμάτων κοροναϊού των ΗΠΑ (πάνω από 77Κ) και τις επακόλουθες ζημίες της Wall Street.

Έτσι οδεύει προς την τρίτη συνεχόμενη κερφοφόρο εβδομάδα του ενώ μάλλον υποστηρικτικά λειτούργησαν και τα αποτελέσματα τριμήνου του τραπεζικού κλάδου. Goldman Sachs και JP Morgan ήταν οι θετικοί πρωταγωνιστές ενώ Wells Fargo βρέθηκε στον αντίποδα, καταγράφοντας το πρώτο ζημιογόνο τρίμηνο από την χρηματοπιστωτική κρίση.

Την Τετάρτη ο SPX500 είχε καταγράψει υψηλά σχεδόν πέντε μηνών (3.242) και όσο διαπραγματεύεται με θετικό πρόσημο έχει τον πρώτο λόγο και την δυνατότητα για υψηλότερο υψηλό προς τις 3.253, αλλά λογικά θα χρειαστεί κάποιος καταλύτης για κάτι τέτοιο.

Από την άλλη πλευρά σε οι επενδυτές συνεχίζουν να δείχνουν κάποια επιφυλακτικότητα αυτή και υπάρχει κίνδυνος καθοδικής παραβίασης των 3.194, αλλά μεγαλύτερη πτώση κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης από τα φετινά χαμηλά (3.165) μας φαίνεται δύσκολη υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)