Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 17/07

 • Το EUR/USD επιστρέφει σε κέρδη πάνω από το 1,1400.
 • Το GBP/USD υποχωρεί κάτω από το 1,2550 ύστερα από την έντονη μεταβλητότητα της χθεσινής ημέρας.
 • Το USD/JPY αναζητεί κατεύθυνση πάνω από το 107,00.
 • Το EUR/GBP ενισχύεται και πιέζει για νέο υψηλό μήνα (0,9113).
 • Το AUD/USD εμφανίζει θετική διάθεση αλλά δέχεται πιέσεις προ του 0,7000.
 • Το NZD/USD εμφανίζει μικτή εικόνα καθώς απορρίπτει το 0,6550 αυτή την ώρα.
 • Το USOIL χάνει έδαφος και διασπά τα $40,50.
 • Ο Χρυσός βρίσει αγοραστές κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση και προσπαθεί για την έκτη συνεχόμενη θετική εβδομάδα του.
 • Ο GER30 εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις προς των 13.000 μονάδων.
 • Τα CFDs των αμερικάνικων δεικτών ανακάμπτουν και προδιαθέτουν για θετικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Οι αγορές διατηρούν το βλέμμα τους στραμμένο στις Βρυξέλες - όπου ξεκίνησε σήμερα η διήμερη σύνοδος της ΕΕ - για τυχόν ειδήσεις Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. που έχει προτείνει η Κομισιόν.
 • Οι επενδυτές στο πετρέλαιο αναμένουν τις πλατφόρμες εξόρυξης Baker Hughes (20:00).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)