Υπό Πίεση το Πετρέλαιο Μετά τον OPEC+

USOIL

Ο μαύρος χρυσός δυσκολεύεται κατόπιν της απόφασης του OPEC και άλλων χωρών όπως της Ρωσίας, να μην επεκτείνουν ξανά τις τρέχουσες περικοπές παραγωγής πέραν του Ιουλίου (8,7 εκατ βαρέλια/ημέρα), οι οποίες θα μειωθούν πλέον στα 7,7 εκατ. μέχρι το τέλος του έτους.

Οι πιέσεις όμως είναι περιορισμένες αφού είχαν διαφανεί οι προθέσεις των παραγωγών εδώ και κάποιο διάστημα, ενώ οι πραγματικές περικοπές για Αύγουστο και Σεπτέμβριο αναμένεται να κυμανθούν στα 8,1-8,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, λόγω του ότι κάποιες χώρες θα πρέπει να μειώσουν τα επίπεδα τους περισσότερο, για να καλύψουν την πλεονάζουσα παραγωγή του προηγούμενου διαστήματος.

Παρά την αισιόδοξη στάση μας, έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετό καιρό πως δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν ανοδικά και ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών ($41) και τα υψηλά του Ιουνίου (41,64) και ο σκεπτικισμός μας έχει δικαιωθεί, αφού αυτή η περιοχή έχει ανακόψει επανειλημμένα τους αγοραστές.
Με τις προαναφερθείσες εξελίξεις όμως πίσω μας, τα μειωμένα αποθέματα από τις ΗΠΑ κατά τις προηγούμενες ημέρες και την επιστροφή στην ανάπτυξη από την Κίνα να επιδρούν θετικά, ίσως έχει έρθει η ώρα να ξεπεραστούν τα $41,64, ενώ πέρασμα πάνω από τα 42,39 δεν μας φαίνεται εύκολο ακόμη.

Από την άλλη πλευρά όσο διαπραγματεύεται με αρνητικό πρόσημο και το επενδυτικό κλίμα είναι τεταμένο, υπάρχει αυξημένο ρίσκο υπαναχώρησης κάτω από τα $40/βαρέλι, αλλά για νέο χαμηλό μήνα (38,51) αναμένεται να χρειαστεί καταλύτης.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)