Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 16/07/2020

Η Στερλίνα υποχωρεί καθώς το επενδυτικό συναίσθημα χειροτερεύει κατά την σημερινή ημέρα, ενώ η σταθεροποίηση της ανεργίας στο 3,9% τον Μάιο (έναντι εκτίμησης για 4,2%) και η απροσδόκητη πτώση των αιτούντων επίδομα ανεργίας τον Ιούνιο κατά 28,1Κ δεν μπόρεσε να βοηθήσει.

Η Τετάρτη ήταν άλλη μία ημέρα με εναλλαγές κατεύθυνσης, αφού απέρριψε το 1,2670 όπως είχαμε προειδοποιήσει και κατά το δεύτερο μισό της κάλυψε σημαντικό μέρος των κερδών και έκλεισε κάτω από το 1,2600.
Έτσι οι πωλητές ανακτούν τον έλεγχο και μπορούν να οδηγήσουν σε νέο χαμηλό εβδομάδας (τρέχον στο 1,2479), έχουμε όμως επιφυλάξεις για πτώση κάτω από το 1,2437.

Από την άλλη πλευρά, οι βραχυχρόνια υπερπωλημένες συνθήκες και το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku (περίπου στο 1,2500) έχουν την δυνατότητα να δώσουν στηρίξεις στην ισοτιμία. Συνεπώς μία νέα προσπάθεια ανάκτησης του 1,2590-1,2600 είναι πιθανή, αλλά νέο υψηλό μηνά (1,2670) θα μας εκπλήξει υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)