Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 15/07/2020

Η διάθεση ανάληψης ρίσκου που από τις νέες ενθαρρυντικές ειδήσεις για εμβόλιο κατά του κοροναϊού, βοηθά την ισοτιμία, η οποία έπιασε σήμερα το υψηλό του Ιουνίου (1,1423) – μάλλον πιο γρήγορα από ότι περιμέναμε.

Χρειάζεται πάντως προσοχή καθώς αύριο περιμένουμε την απόφαση νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και την Παρασκευή την διήμερη Σύνοδο της ΕΕ στην οποία θα συζητηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες μέχρι τώρα. Από το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζει η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ (16:15).

Η τεχνική εικόνα δεν εμφανίζει ουσιαστικές αλλαγές αφού το νέο ψηλό μήνα φέρνει στο προσκήνιο αυτό του φετινού έτους (1,1497), για το οποίο έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά είναι μάλλον νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για κατάκτησή του.

Από την άλλη πλευρά, το Ευρώ συναντά δυσκολίες αυτή την ώρα και νέες πιέσεις προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών είναι πιθανές (1,1340-50), αλλά αυτό το έχει στηρίξει τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι θα χρειαστεί καταλύτης για παραβίαση που θα το καταστήσει ευάλωτο στην ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του μήνα 1,1300-1,1290.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)