Ο Χρυσός Χάνει την Λάμψη του

XAU/USD

Έντονες πιέσεις δέχεται αυτή την ώρα και μετά την αποτυχία του να εκμεταλλευθεί την αποστροφή ρίσκου που παρατηρήθηκε κατά τις τελευταίες ώρες της χθεσινής αμερικανικής συνεδρίασης. Αυτό χρειάζεται προσοχή ,αφού σε αυτή την φάση οι επενδυτές φαίνεται να προτιμούν το Δολάριο από τον Χρυσό σε αρνητικό προφίλ ρίκσου.

Έτσι δοκιμάζει την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του προηγούμενου μήνα (1.793-1) και με τον RSI να περνά κάτω από το 50, μπορούμε να δούμε καθοδική παραβίαση των 1.782-1.779 που θα δημιουργήσουν κίνδυνο βαθύτερης διόρθωσης, αλλά είναι παρακινδυνευμένο σε αυτή την φάση να μιλήσουμε για δοκιμή των 1.769.

Παρά το αρνητικό πρόσημο η ανησυχία για την πορεία του COVID-19 και τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάκαμψης, μπορούν πάντα να οδηγήσουν σε ανανεωμένες ροές προς το πολύτιμο μέταλλο και οι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο, μετά από τρεις συνεχόμενους κερδοφόρους μήνες και τα υψηλά σχεδόν 9 ετών (1.818) της προηγούμενης εβδομάδας.
Συνεπώς μπορούμε να δοθούμε αντίδραση σε νέα υψηλά ημέρας (1.802), αλλά είναι μάλλον νωρίς για νέο υψηλό πάνω από τα 1.818.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)