Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 14/07

 • Το EUR/USD καταγράφει κέρδη και πιέζει για νέα υψηλά μήνα (1,1375).
 • Το GBP/USD υποχωρεί καθώς και το ΑΕΠ Μαΐου από το ΗΒ δεν βοήθησε, υπερασπίζεται όμως το 1,2500.
 • Το USD/JPY ενισχύεται προς το 107,50, έπειτα από το κακό ξεκίνημα της ημέρας.
 • Το EUR/GBP περνά σε νέα υψηλά μήνα προς το 0,9100, αφού τα προβλήματα της Στερλίνας συνεχίζονται.
 • Το AUD/USD περνά σε θετικό έδαφος πάνω από το 0,6950, μετά από τρεις ζημιογόνες ημέρες.
 • Το NZD/USD συνεχίζει να πιέζεται, μένει όμως πάνω από το 0,6500.
 • Το USOIL καλύπτει τις αρχικές του ζημίες και ανακτά τα $39,50.
 • Ο Χρυσός διευρύνει τις ζημίες του και δοκιμάζει τα 1.795.
 • Ο GER30 εμφανίζει θετική διάθεση πάνω από τις 12.600 μονάδες.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών ανακάμπτουν καθώς το επενδυτικό συναίσθημα βελτιώνεται και προδιαθέτουν για θετικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Το BTC/USD χάνει πάνω από 1% κι περνά κάτω από τα 9.200.
 • Οι αγορές στρέφονται πλέον στις ΗΠΑ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (15:30) και τα αποθέματα πετρελαίου (23:30).
 • Οι επενδυτές περιμένουν και τα αποτελέσματα τριμήνου από Citigroup και Wells Fargo, με την JPMorgan Chase να ανακοινώνει κέρδη ανά μετοχή καλύτερα των εκτιμήσεων ($1,38 έναντι $1,04).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)