Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 13/07/2020

Το επενδυτικό κλίμα αλλάζει κατά τις ευρωπαϊκές ώρες και οι επενδυτές στρέφονται ξανά στο Δολάριο ΗΠΑ, οδηγώντας την ισοτιμία σε κέρδη, μετά το κακό ξεκίνημα της ημέρας.

Την Παρασκευή υπερασπίστηκε για άλλη μία φορά 106,56 (38,2% της ανόδου από τα φετινά χαμηλά του Μαρτίου) - επιβεβαιώνοντάς τον σκεπτικισμό μας από την τελευταία ανάλυση – και πλέον πιέζει για τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών που θα ανακόψει την καθοδική δυναμική.
Αυτό θα ανοίξει μεν τον δρόμο για μεγαλύτερη ενίσχυση, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί και το Δολάριο δεν μας πείθει σε αυτή την φάση ότι μπορεί να απειλήσει την καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του μήνα (107,40-45).

Παρά το θετικό πρόσημο, οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα μετά από τρεις ζημιογόνες ημέρες και έτσι βλέπουμε αυξημένο κίνδυνο για νέο χαμηλό (106,78), ενώ κλεισίματα ημέρας κάτω από το 106,56-35 μάλλον θα χρειαστούν κάποιον καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)