Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 13/07/2020

Κινήσεις δύο κατευθύνσεων καταγράφει το ζεύγος αφού διαγράφει τα κέρδη του, λόγω του ότι η καλή διάθεση με την οποία ξεκίνησε η ημέρα, εξασθενεί κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση.

Η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit συντηρείται καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις ΕΕ-ΗΒ, ενώ η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε δαπάνες £705 εκατ. για συνοριακές υποδομές προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εμπόριο από το νέο έτος.

Οι αγορές θα στραφούν σήμερα στην ομιλία του κυβερνήτη της Τράπεζας της Αγγλίας, κ. Bailey (18:30), εν όψει αρκετών οικονομικών δημοσιεύσεων από την Γηραιά Αλβιώνα κατά τις επόμενες ημέρες.

Η τεχνική εικόνα είναι μπερδεμένη αφού έχοντας απορρίψει για δεύτερη συνεχή ημέρα το υψηλό του μήνα (1,2670) η Στερλίνα κινδυνεύει με δοκιμή του 1,2567 (χαμηλό της Παρασκευής) που θα την εκθέσει στο 1,2508 (38,2% Fibonacci της ανόδου από τα χαμηλά του προηγούμενου μήνα στα υψηλά του τρέχοντος), αλλά είναι μάλλον νωρίς να μιλήσουμε για παραβίαση και παραμονή κάτω από αυτό το επίπεδο.

Η ισοτιμία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική στα θεμελιώδη προβλήματα και προέρχεται από δύο πολύ καλές εβδομάδες, κατά τις οποίες κέρδισε σχεδόν 300 pips και παρά τις πιέσεις που δέχεται αυτή την ώρα, υπερασπίζεται τους εκθετικούς μέσους όρους 200 ημερών και 100 ωρών.
Όσο το επιτυγχάνει αυτό, έχει την ικανότητα να ξεπεράσει το 1,2670, αλλά θα χρειαστεί συνεχιζόμενη διάθεση ανάληψής ρίσκου για να διεκδικήσει το 1,2732.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)