Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 13/07/2020

Με διάθεση ανάληψης ρίσκο ξεκινά η τρέχουσα εβδομάδα μετά και το καλό κλείσιμο της Παρασκευής, σε μία ακόμη ημέρα που είχε χαρακτηριστεί από εναλλαγές κατεύθυνση και για τις οποίες είχαμε προειδοποιήσει.

Η τεχνική εικόνα δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, αφού το Ευρώ φέρνει ξανά το 1,1370 στο στόχαστρο του (38,2% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2018 στα φετινά χαμηλά του Μαρτίου), ενώ το υψηλό του Ιουνίου (1,1423) εξακολουθεί να φαίνεται απόμακρο.

Καθώς όμως οδεύει προς υπεραγορασμένα επίπεδα και έχοντας απορρίψει το 1,1370 την Πέμπτη, είναι πιθανή μία επιστροφή κάτω από το 1,1300 και τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών, αλλά μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,1254-40 δεν μας φαίνεται εύκολη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει δημοσιεύσεις πρώτης γραμμής και η πορεία της ισοτιμίας αναμένεται να εξαρτηθεί από το επενδυτικό συναίσθημα, το οποίο έχει αποδειχθεί ευμετάβλητο το τελευταίο διάστημα.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)