Προς Ζημιογόνο Εβδομάδα το Πετρέλαιο

USOIL

Το USOil χάνει περισσότερο από $2 από χθες και τα $40/βαρέλι, καθώς οι αγορές επικεντρώνονται στην ανησυχητική πορεία του COVID-19 στις ΗΠΑ (και όχι μόνο), με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ) να προειδοποιεί πως η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη των τιμών.

Πλέον ο μαύρος χρυσός θέτει νέα χαμηλά μήνα και έρχονται στο προσκήνιο τα 37,06, αλλά μας φαίνεται μάλλον νωρίς να μιλήσουμε για δοκιμή τους που θα τον εκθέσει στα 35,85.

Η αναφορά της ΙΕΑ πάντως είχε θετικά στοιχεία, αφού αναθεώρησε προς τα πάνω την ζήτηση για φέτος και διαπίστωσε πτώση της προσφοράς σε χαμηλά εννιά ετών, ενώ από τεχνικής σκοπιάς η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη.

Έτσι μπορούμε να δούμε προσπάθεια επιστροφής στα $40/βαρέλι, αλλά κατάκτηση του εκθετικού μέσου όρου 200 ημερών (41,00-10) συνεχίζει να είναι δύσκολη, δεδομένης και της πολλαπλής απόρριψης τις προηγούμενες ημέρες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)