Θετικά Ξεκινά την Ημέρα η Netflix

NFLX.us

Η Netflix ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της τα $500 τη Τρίτη, αλλά δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει την ημέρα πάνω αυτό το επίπεδο και σήμερα ξεκινά με κέρδη και νέα σχετική προσπάθεια.

O αρνητικός αντίκτυπος του COVID-19 ήταν βραχύβιος στον NASDAQ σε σχέση με τους άλλους δύο δείκτες της Wall Street, αφού αυτός έχει ήδη υπερκαλύψει τις ζημίες με νέα ιστορικά υψηλά και τον NAS100 να φθάνει χθες μέχρι τα 10.707.

Εταιρίες όπως η Netflix ήταν στην θέση του οδηγού σε αυτή την προσπάθεια και οι επενδυτές θα στραφούν την ερχόμενη εβδομάδα (16/07) στα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου.

Από εδώ περιμένουμε υψηλότερο υψηλό για την NFLX.us (τρέχον στα 508,42), είμαστε όμως κάπως επιφυλακτικοί ακόμη για υπερκέραση των 526 που θα την στρέψει στα 550.

Από τεχνικής σκοπιάς η κίνηση μοιάζει υπερεκτεταμένη και συνεπώς 474,10, αλλά παραβίαση που θα επαναφέρει στο προσκήνιο την ανοδική γραμμή τάσης από τα φετινά χαμηλά του Μαρτίου (452-442), μάλλον θα μας εκπλήξει υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)