Σταθεροποιητικές Τάσεις Εμφανίζει το USD/CAD

USD/CAD

Συσσωρεύεται σήμερα η ισοτιμία κάτω από τα επίπεδα που άνοιξε την Δευτέρα, μετά από την άνοδο των τριών προηγούμενων εβδομάδων, ενώ η πορεία του τις τελευταίες ημέρες είναι κάπως ασαφής, αφού διαπραγματεύεται γύρω από τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών.

Καθώς το πετρέλαιο δέχεται πιέσεις και οι αγορές μοιάζουν κάπως επιφυλακτικές λόγω της ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων στις ΗΠΑ, το Δολάριο ίσως βρει την ευκαιρία να πιέσει υψηλότερα. Υπό τις παρούσες συνθήκες, περιμένουμε τέτοιες κινήσεις να περιοριστούν από τις ισχυρές στηρίξεις στο 1,3060-75 (καθοδική γραμμή τάσης από τα φετινά υψηλά και ΕΜΑ200), ενώ ακολουθούν και τα υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας (1,3716).

Παρά τις κάπως μικτές τάσεις ρίσκου, η θετική διάθεση υπερισχύει κατά το τρέχον πενθήμερο και συνεπώς η ισοτιμία είναι ευάλωτη στο 1,3486, αλλά μεγαλύτερη πτώση προς το 1,3400 μας φαίνεται δύσκολη χωρίς κάποιον ισχυρό καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)