Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 03/07/2020

Το ζεύγος συσσωρεύεται εντός ενός πολύ στενού εύρους κατά την σημερινή ημέρα, καθώς τα χθεσινά στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να του προσδώσουν κατεύθυνση, παρά την κάποια βραχύβια κινητικότητα που προκάλεσαν.

Η απουσία αξιόλογων δημοσιεύσεων ίσως συντηρήσει αυτή την εικόνα, αλλά από την άλλη πλευρά η σημερινή αποχή των Αμερικανών επενδυτών και η χαμηλότερη ρευστότητα που θα την συνοδεύσει είναι πιθανό να οδηγήσει σε έντονες μεταβολές και συνεπώς απαιτείται προσοχή.

Οι πωλητές φαίνεται να έχουν ένα προβάδισμα σε αυτή την φάση και το Δολάριο παραμένει ευάλωτο στο 107,07 (χαμηλό εβδομάδας), αλλά θα απαιτηθεί καταλύτης για δοκιμή του που θα φέρει τα μισά του 106 στο προσκήνιο.

Παρόλα αυτά, ο μήνας ξεκίνησε εντυπωσιακά με νέο υψηλό εβδομάδας (108,15) και άρα είναι πιθανό να δούμε αναβίωση της θετικής διάθεσης που θα οδηγήσει σε προσπάθεια υπερκέρασης του χθεσινού υψηλού (107,73), αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπουμε πως μπορεί να απειληθεί ξανά ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημέρων (108,20).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)