Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 03/07/2020

Μικτή εικόνα παρουσιάζεται σήμερα, καθώς το Δολάριο πήρε ροές νωρίτερα, λόγω των δηλώσεων της κας Merckel πως προετοιμάζεται για Brexit χωρίς συμφωνία και της παραίτησης του Πρωθυπουργού της Γαλλίας κ. Philippe.

ΕΕ και ΗΒ δεν κατόρθωσαν να καταγράψουν πρόοδο στις συνομιλίες τους– κάτι που δεν αποτέλεσε έκπληξη – οι οποίες διακόπηκαν πρόωρα την Πέμπτη, αλλά αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά την χθεσινή ημέρα η ισοτιμία επέδειξε για άλλη μία φορά έντονη μεταβλητότητα, αφού μετά το νέο υψηλό εβδομάδας (1,2530) άλλαξε πορεία και ολοκλήρωσε την ημέρα με ζημίες, λόγω της αναβίωσης των φόβων για τον COVID-19.
Ως εκ τούτου δημιουργείται κίνδυνος παραβίασης του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,2430-20), αλλά το χαμηλό του μήνα (1,2358) φαίνεται απόμακρο.

Παρόλα αυτά, η Στερλίνα υπερασπίζεται τον ΕΜΑ100 και αυτό τη διατηρεί στην θέση του οδηγού, οδεύοντας προς ολοκλήρωση της εβδομάδας με σημαντικά κέρδη. Έτσι μπορεί να προσπαθήσει ξανά για το 1,2543, αλλά μάλλον θα χρειαστεί καταλύτης για ανάκτηση που θα φέρει το υψηλό του Μαΐου στο προσκήνιο (1,2604).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)